Ostatnie zapisy na IV nowosądecki Turniej LaserShot